Уважаеми колеги,

за първи път българският език беше официално представен на тазгодишната конференция за наследствени езици в САЩ.


Анжела Хъшева - директор на Българското училище в Сиатъл, запозна присъстващите с проблемите на обучението по български език в САЩ и предложи важни стъпки за преодоляването им. Българско училище в Сиатъл служи като връзка между програмите за родноезиково обучение в Съединените щати и работата на Националната коалиция на съботно-неделните езикови училища, като си поставя следните цели :

- Подкрепа за обединение на българските съботно-неделни училища за родноезиково обучение в Съединените Щати с цел да лобира за техните общи потребности.
- Комуникиране на най-неотложните нужди и предизвикателства, общи за българските програми.
- Израз на необходимостта от финансова подкрепа и финансиране за българските родноезикови училища и програми.
- Предоставяне на информация за важни теми чрез уебсайта, форуми, кратки доклади и годишна конференция.
- Създаване на партньорства и обмяна на опит от представители на различни езици и училища.
- Повишаване на видимостта и представяне на българските съботно-неделни родноезикови училища и програми пред преподаватели в САЩ (училищни райони), политици (Министерство на образованието на САЩ, Държавни образователни съвети) и изследователи
- Търсене на начини, по които учениците от съботно-неделните родноезикови училища да получат кредит за езиковите си умения, признат в американските гимназии.
- Призив за признаване на компетентността на тези ученици чрез Печата на двуезичност или други средства.

Подкрепяме призива на Анжела Хъшева, основател и директор на Българско училище в Сиатъл, Председател на изпълнителния комитет на Борда на директорите на Българския културен клуб в Сиатъл и главен представител в Националната Коалиция по Наследствени Езици към Калифорнийския университет, както и на представителите на българските съботно-неделни училища, участвали в конференцията, сред които Вашингтон, Сиатъл, Атланта и Балтмор, да споделяме първото им проучване, което се опитва да достигне и документира всички училища за роден български език в Съединените щати.

Благодарим Ви предварително!

https://www.surveymonkey.com/r/HLProgram?fbclid=IwAR3nL4QHg3WbbxiPoYNyRWQYF_5uPc_q4GGq-WlRF6HcypAKYaxE7zyEH-E

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg