Синдикат „Образование" ще връчи на 24.05.2018г от 14ч. в залата на КТ,,Подкрепа" награди:
- на учители за особени заслуги в областта на просветното, културното и синдикално дело „Стоян Михайловски"
- на ученици и учители от конкурса за творческа работа ,, На учителя с любов".
- на представители от различни институции за отлично партньорство и социален диалог

 

Официални гости на връчването на наградите ще бъдат президентът на КТ „Подкрепа" Димитър Манолов, почетният президент на КТ „Подкрепа" д-р Константин Тренчев, министърът на МОН Красимир Вълчев, зам. министрите на МОН г-жа Таня Михайлова и г-жа Деница Сачева, председателят на комисията по образование в парламента на Република България Милена Дамянова, кметът на София Йорданка Фандъкова, началникът на РУО София д-р Ваня Кастрева, директори на Дирекции на МОН, г-жа Малина Едрева – председател на постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към СО, г-жа Цвета Брестничка-Асоциация Родители и др.

23.05.2018                                                                                       д-р Юлиян Петров
гр. София                                                                                        редседател на СО „Подкрепа"

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg